NameOpenings - Akame ga Kill!
Release-Date07.07.2014
Bearbeiten
Titel Länge
1 Skyreach 01:30
2 Liar Mask 01:37
[ + ] Song hinzufügen
NameEndings - Akame ga Kill!
Release-Date07.07.2014
Bearbeiten
NameOSTs - Akame ga Kill!
Release-Date07.07.2014
Bearbeiten
Titel Länge
1 Fallen Heroes 04:47
2 Kinpaku (Akame battle theme) 02:48
3 Friend's Feelings 03:33
4 Gekisen 04:29
5 Shikoutazer 02:38
6 Tears 02:26
7 Yume Monogatari 00:47
8 Meeting with Everyone 04:20
9 Adramelech 03:05
10 Confrontation 02:01
11 Susanoo 03:08
12 Looking Up to the Sky 02:51
13 Omoi 01:57
14 Nanteki 04:05
15 Requiem 03:53
16 Jaegers 03:17
17 Mission 04:07
18 Akame x Esdeath 02:37
19 Teigu 04:53
20 Esdeath 03:02
21 Incursio 03:37
22 Sheele 03:53
23 I've got to go home 03:26
24 Yami o Kiru 03:19
25 Tsuwamono 03:07
26 Yokan 02:16
27 United Front 03:20
28 Sakaba 02:44
29 Rasetsu Yonki 03:07
30 Mukashibanashi 02:29
31 Kurome 02:44
32 Shinrai 02:28
33 Senryaku 03:25
34 Teito 02:49
35 Stylish 03:24
36 Murasame 01:31
37 Koisuru 02:43
38 Akame vs Kurome 03:53
39 Shura 03:24
40 Yukifuru Mura 02:22
41 Akame ga Kuu 02:19
42 Nyuutai Kibou 02:26
43 Inakamono 02:17
44 Lesson 02:50
45 Teito no Yami 02:49
46 Hazukashii Tatsumi 02:23
47 Esdeath no Unmei 02:51
48 Kuwadate 02:47
49 Shisei Chousa 02:35
50 Restlessness 02:32
51 Tranquil Road 02:57
52 Inneni 02:57
53 Seryuu no Seigi 02:39
54 Jungle 02:41
55 Colossal Danger Beast 02:49
56 Unchangeable Past 02:09
57 Impression 02:51
58 Kunreni 02:26
59 Demon's Extract 02:06
[ + ] Song hinzufügen