NameOpenings - Boruto: Naruto Next Generations
Release-DateFrühling 2017
Bearbeiten
NameEndings - Boruto: Naruto Next Generations
Release-DateFrühling 2017
Bearbeiten
NameOSTs - Boruto: Naruto Next Generations
Release-DateFrühling 2017
Bearbeiten
Titel Länge
1 Kaze ni Nare 04:55
2 Shinpuu 01:33
3 Taihei 01:53
4 Ninja Gakkou 01:36
5 Hatenkou 01:40
6 Kaze no Fuku Mama 01:32
7 Kattou 02:06
8 Ninjutsu Shugyou 01:23
9 Gamushara 01:25
10 Kekki 01:16
11 Mouzen 01:33
12 Boruto~Musou 02:01
13 Tennen 01:21
14 Houyuu 01:50
15 Ikenrakuchaku 01:55
16 Fukashigi 01:43
17 Mitsuki 01:50
18 Sarada~Shintsuu 02:22
19 Furuki Sato 01:49
20 Meimu 02:12
21 Raiun 01:54
22 Kyuuchi 02:13
23 Karetsu 01:59
24 Aibo 02:00
25 Boruto~Shinjou 02:15
26 Kakugo 02:01
27 Sarada~Toushi 01:49
28 Hakunetsu 02:10
29 Yuukon 02:13
30 Shokou 01:51
31 Kaze ni Nare 04:54
[ + ] Song hinzufügen