1 2 >
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Obanai Iguro 伊黒 小芭内
Oberon オベロン
Obsidian オブシディアン
Ochi オチ

.hack//Roots (Anime)

Oda Nobunaga 織田信長
Odin オーディン

009-1 (Anime)

Ojiya お自夜

Dororo to Hyakkimaru (Anime)

Dororo (Anime)

Dororo (Manga)

Okowa オコワ

Dororo (Anime)

Onigumo 鬼蜘蛛

Inuyasha (Anime)

Inuyasha (Manga)

Oregano オ レ ガ ノ
Oren オレン
Origami Tobiichi 鳶一 折紙
Osushi お須志

Dororo to Hyakkimaru (Anime)

Dororo (Anime)

Dororo (Manga)

1 2 >
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z