# Titel GerSub

Status:Online
EngSub

Status:Online
1 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 1
2 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 2
3 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 3
4 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 4
5 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 5
6 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 6
7 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 7
8 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 8
9 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 9
10 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 10
11 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 11
12 Waresho! Warera! Shodobutsu Aigo Iinkai Episode 12