# Titel GerSub

Status:Online
EngSub

Status:Online
1 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 1
2 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 2
3 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 3
4 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 4
5 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 5
6 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 6
7 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 7
8 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 8
9 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 9
10 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 10
11 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 11
12 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 12
13 Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Episode 13